کیفری

حبس تعلیقی چیست؟🚓شرایط تبدیل حبس تعزیری به تعلیقی!⚖️

مجازات زندان همواره یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات در نظام‌های کیفری بوده است. از یک سو، زندان می‌تواند عاملی بازدارنده برای مجرمان باشد و امنیت جامعه را تأمین کند. از سوی دیگر، آثار و پیامدهای منفی زندان بر زندگی افراد و خانواده‌های آنان، همچنین هزینه‌های گزاف نگهداری زندانیان، چالش‌های عمده‌ای را برای سیاست‌گذاران ایجاد کرده است. در همین راستا، نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با پیش‌بینی مفهوم حبس تعلیقی در قانون مجازات اسلامی، گامی در جهت تعدیل آثار مخرب زندان و فراهم آوردن فرصتی برای اصلاح و بازپروری مجرمان برداشته است. در این مقاله قصد داریم به بررسی جامع و کاملی از موضوع حبس تعلیقی بپردازیم و صفر تا صد آن را مورد بررسی قرار دهیم.

حبس تعلیقی چگونه است؟

حبس تعلیقی، یکی از انواع مجازات‌های جایگزین حبس است که در آن، دادگاه پس از محکومیت متهم به حبس، با توجه به شرایط خاص پرونده و شخصیت محکوم، اجرای حکم حبس را برای مدت معینی به حالت تعلیق درمی‌آورد. در واقع، فرد محکوم به‌جای تحمل مجازات حبس در زندان، در جامعه آزاد باقی می‌ماند، اما تحت نظارت و کنترل قرار می‌گیرد تا در صورت ارتکاب جرم دیگری در طول مدت تعلیق حکم حبس قبلی نیز به اجرا درآید.

این رویکرد، فرصتی را برای اصلاح و بازپروری محکوم فراهم می‌کند و از آثار مخرب حبس بر زندگی شخصی، خانوادگی و اجتماعی وی جلوگیری می‌نماید. همچنین، با کاهش جمعیت زندان‌ها، از هزینه‌های سرسام‌آور نگهداری زندانیان می‌کاهد. با این حال، اعمال حبس تعلیقی نیازمند ارزیابی دقیق شرایط پرونده، سوابق کیفری متهم، نوع جرم ارتکابی و میزان خطر وی برای جامعه است؛ زیرا در صورت عدم رعایت ملاحظات لازم، ممکن است موجب تضعیف نظم عمومی و امنیت شهروندان گردد.

قضات در تصمیم‌گیری برای اعمال حبس تعلیقی، علاوه بر شرایط پرونده، باید ویژگی‌های شخصیتی محکوم از جمله سن، وضعیت تأهل، شغل، وضعیت اقتصادی و اجتماعی، سوابق کیفری و میزان پشیمانی و ندامت وی را نیز مورد بررسی قرار دهند. در صورت اطمینان از عدم تکرار جرم، قاضی می‌تواند با صدور حکم حبس تعلیقی، ضمن پیش‌بینی تدابیر کنترلی و نظارتی لازم، زمینه را برای حضور مجدد محکوم در جامعه و بازسازگاری وی فراهم آورد.

البته در طول مدت تعلیق، محکوم ملزم به رعایت شرایط و دستورات خاصی از سوی دادگاه است؛ مانند ارائه گزارش‌های ادواری، حضور در جلسات مشاوره، ممنوعیت ترک محل سکونت و… چنانچه وی از این دستورات سرپیچی کند یا مرتکب جرم جدیدی شود، دادگاه حکم تعلیق را لغو و دستور اجرای مجازات حبس را صادر خواهد کرد. در مقابل، اگر محکوم در طی مدت تعیین شده، قوانین و مقررات را رعایت نماید، حکم حبس لغو می‌گردد.

در مجموع، حبس تعلیقی گامی در جهت اصلاح نظام کیفری و گذار از مجازات‌های سلبی و زندان‌محور به سمت شیوه‌های جایگزین و ترمیمی است که متناسب با نوع جرم و شخصیت مجرم، به دنبال بازپروری و بازگرداندن وی به جامعه است؛ اما در عین حال، از تأمین امنیت عمومی و حقوق مال‌باختگان نیز غافل نیست.

حبس تعلیقی چگونه است؟

انواع تعلیق در مجازات

تعلیق اجرای مجازات به دو شیوه “تعلیق ساده” و “تعلیق مراقبتی” صورت می‌پذیرد که علاوه بر این دو شیوه، قانون این امکان را برای محکومان فراهم آورده است که پس از تحمل یک سوم از مدت حبس یا مجازات تعیینی، با داشتن شرایط لازم، از مقامات قضایی تقاضای تعلیق بقیه مجازات خود را بنمایند. این درخواست پس از بررسی دقیق پرونده و احراز شرایط لازم، می‌تواند مورد موافقت قرار گیرد.

 • تعلیق ساده: در روش تعلیق ساده، فرد محکوم بدون قید و شرط خاصی از اجرای مجازات معاف می‌شود. به این معنا که وی در طول مدت تعیین شده، آزادانه در جامعه حضور دارد و تنها ملزم است از ارتکاب مجدد جرم خودداری نماید. چنانچه در این بازه زمانی، دست به تکرار جرم نزند، پس از پایان این مدت، حکم اولیه لغو شده و وی از تحمل مجازات مصون می‌ماند. اما در صورت ارتکاب جرم جدید، دادگاه دستور اجرای حکم قبلی را صادر خواهد کرد.
 • تعلیق مراقبتی: در شیوه تعلیق مراقبتی، علاوه بر شرط عدم تکرار جرم، محکوم باید الزامات و دستوراتی را که از سوی دادگاه برای وی تعیین شده است، در طول مدت تعلیق رعایت کند. این الزامات می‌تواند شامل حضور در جلسات مشاوره و روان‌درمانی، ارائه گزارش‌های ادواری به مقامات قضایی، ممنوعیت ترک محل سکونت بدون اجازه، اشتغال به کار مشخص و موارد مشابه باشد. در صورتی که محکوم این دستورات را به طور کامل انجام دهد، پس از پایان مدت تعلیق، از تحمل مجازات معاف خواهد شد، در غیر این صورت، حکم صادره علیه وی اجرا می‌گردد.

شرایط حبس تعلیقی چیست؟

شرایط اعمال حبس تعلیقی در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به طور مشخص تعیین شده است. در واقع، قانونگذار با در نظر گرفتن ملاحظات و ضوابط خاص، چارچوب و محدوده اعمال این شیوه را مشخص نموده است تا از یک سو، امکان اصلاح و بازپروری محکومان فراهم گردد و از سوی دیگر، نظم و امنیت عمومی جامعه به مخاطره نیفتد.

بر اساس ماده 46 قانون مجازات اسلامی، شرایط لازم برای تعلیق اجرای مجازات عبارتند از:

 • نوع مجازات: حبس تعلیقی صرفاً در خصوص مجازات‌های تعزیری قابل اعمال است و مجازات‌های حدی که به موجب شرع مقدس تعیین شده‌اند، قابل تعلیق نیستند. زیرا قاضی اختیار تغییر در مقدار یا نوع مجازات‌های حدی را ندارد.
 • درجه مجازات: مجازات حبس باید در محدوده درجات سه تا هشت قرار داشته باشد. به عبارت دیگر، حداقل مجازات حبس باید سه ماه و حداکثر آن پانزده سال باشد. بنابراین، برای مجازات‌های حبس درجه یک و دو که به ترتیب تا 91 روز و 6 ماه هستند و همچنین مجازات‌های حبس بیش از 15 سال، امکان تعلیق وجود ندارد.
 • سایر شرایط: علاوه بر شرایط فوق، قاضی باید با توجه به اوضاع و احوال محکوم، نوع جرم ارتکابی، میزان خطر وی برای جامعه و سایر ملاحظات، تشخیص دهد که تعلیق اجرای مجازات، مصلحت بیشتری برای اصلاح و بازپروری محکوم و در عین حال، حفظ نظم و امنیت عمومی دارد.

در صورت احراز این شرایط، دادگاه می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. این بدان معناست که محکوم در این مدت، در جامعه آزاد خواهد بود، اما تحت نظارت و کنترل قرار می‌گیرد. چنانچه وی در طول این دوره مرتکب جرم جدیدی نشود و الزامات قانونی را رعایت نماید، پس از پایان مهلت تعیین شده، حکم تعلیق شده لغو می‌گردد و از تحمل مجازات معاف خواهد شد.

تصمیم‌گیری در خصوص اعمال حبس تعلیقی، نیازمند ارزیابی دقیق و همه‌جانبه شرایط پرونده توسط قضات است. آنها باید با احتیاط تمام و با در نظر گرفتن تمامی جوانب و ملاحظات قانونی، در مورد اعمال این شیوه تصمیم‌گیری نمایند.

شرایط حبس تعلیقی چیست؟

زندان تعلیقی و حبس تعزیری چه تفاوتی دارند؟

حبس تعزیری و حبس تعلیقی، هر دو در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شده‌اند، اما ماهیت و کارکرد متفاوتی دارند. حبس تعزیری، نوعی مجازات است که در قانون برای مجرمان تعیین شده است. با توجه به ماده 18 قانون مجازات اسلامی، تعزیر مجازاتی است که نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به آن، از جمله تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام، به موجب قانون مشخص می‌گردد. حبس تعزیری یکی از انواع این مجازات‌هاست که در ماده 19 قانون، به هشت درجه تقسیم شده است. این درجه‌بندی بر اساس مدت زمان حبس صورت گرفته و از حداکثر بیش از 25 سال (درجه یک) تا حداقل 3 ماه (درجه هشت) را شامل می‌شود.

به عنوان مثال، اگر فردی مرتکب جرم سرقت شود و دادگاه با توجه به شرایط پرونده، او را به 5 سال حبس تعزیری درجه 6 محکوم نماید، این حکم باید اجرا شود، مگر اینکه شرایط لازم برای تعلیق آن وجود داشته باشد.

اما حبس تعلیقی، نوعی شیوه اجرایی برای مجازات حبس تعزیری است که در آن، قاضی با توجه به شرایط خاص پرونده و شخصیت محکوم، اجرای تمام یا بخشی از مجازات حبس را برای مدت معینی معلق می‌نماید. بر اساس ماده 46 قانون مجازات اسلامی، حبس تعلیقی صرفاً در مورد حبس‌های تعزیری درجه سه تا هشت (از 3 ماه تا 15 سال) قابل اعمال است و مجازات‌های حدی و حبس‌های تعزیری درجه یک و دو را شامل نمی‌شود.

به عنوان نمونه، فرض کنید فردی به اتهام ضرب و جرح عمدی به 3 سال حبس تعزیری درجه 5 محکوم شده است. در این حالت، اگر قاضی با توجه به شرایط پرونده و شخصیت متهم، تشخیص دهد که وی قابلیت اصلاح و بازپروری دارد و تعلیق مجازات، مصلحت بیشتری برای جامعه خواهد داشت، می‌تواند اجرای این حکم را برای مدتی معلق نماید. به این ترتیب که محکوم در این مدت در جامعه آزاد خواهد بود، اما تحت نظارت قرار می‌گیرد و باید الزامات و دستورات قضایی را رعایت نماید.

اگر فرد در طول مدت تعلیق مرتکب جرم جدیدی نشود و الزامات قانونی را رعایت کند، پس از پایان مهلت، حکم حبس 3 ساله لغو می‌گردد. اما در صورت تکرار جرم یا عدم رعایت دستورات، دادگاه دستور اجرای حکم حبس 3 ساله را صادر خواهد کرد.

بنابراین، حبس تعزیری نوعی مجازات است که باید اجرا شود، مگر اینکه شرایطی برای تعلیق آن وجود داشته باشد. اما حبس تعلیقی، شیوه‌ای برای اجرای این نوع مجازات است که در شرایط خاص و با هدف اصلاح و بازپروری محکوم، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

زندان تعلیقی و حبس تعزیری چه تفاوتی دارند؟

چه جرائمی غیر قابل تعلیق هستند؟

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، قانونگذار با درنظرگرفتن ملاحظات امنیتی، اخلاقی و اقتصادی خاص، برخی از جرایم را از شمول حبس تعلیقی مستثنی نموده است. این جرایم به دلیل جنبه‌های خطرناک، سازمان‌یافته و ضداخلاقی خود، از نظر قانون دارای اهمیت و حساسیت ویژه‌ای هستند و در نتیجه، تعلیق اجرای مجازات در خصوص آنها مجاز شناخته نشده است.

جرایمی که قانونگذار به صراحت امکان تعلیق مجازات را برای آنها منتفی دانسته است، عبارتند از:

 1. جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
 2. خرابکاری در تأسیسات حیاتی و زیربنایی نظیر آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
 3. جرایم سازمان‌یافته
 4. سرقت مسلحانه یا همراه با آزار و اذیت
 5. آدم‌ربایی و اسیدپاشی
 6. قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع سلاح دیگر
 7. جرایم علیه عفت عمومی
 8. تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
 9. قاچاق گسترده مواد مخدر یا روان‌گردان
 10. مشروبات الکلی
 11. سلاح و مهمات و قاچاق انسان
 12. تعزیر بدل از قصاص نفس
 13. معاونت در قتل عمد
 14. محاربه و افساد فی‌الارض
 15. جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال

دلیل استثنا قرار گرفتن این جرایم از شمول حبس تعلیقی، اهمیت و حساسیت ویژه‌ای است که قانونگذار برای آنها قائل شده است. جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، از آنجا که ثبات و امنیت کشور را به مخاطره می‌اندازند، جرایم سازمان‌یافته و قاچاق گسترده به دلیل ماهیت خطرناک و سازمان‌یافته خود، و جرایم اخلاقی نظیر جرایم علیه عفت عمومی و فساد و فحشا به جهت نقض ارزش‌های اخلاقی و دینی جامعه، از چنین حساسیتی برخوردارند.

علاوه بر این، در خصوص جرایم خشن و همراه با خشونت نظیر قتل عمد، محاربه، آدم‌ربایی و اسیدپاشی، قانونگذار تعلیق مجازات را مجاز ندانسته است تا از این طریق، بازدارندگی کیفری حفظ شده و از تکرار چنین جرایم خشونت‌آمیزی پیشگیری به عمل آید. همچنین، جرایم اقتصادی با موضوع جرم بالا نیز به دلیل آسیب‌های گسترده مالی و اقتصادی که به جامعه وارد می‌کنند، از شمول حبس تعلیقی خارج شده‌اند.

چه جرائمی غیر قابل تعلیق هستند؟

سخن پایانی

در این مقاله، به بررسی حبس تعلیقی از زوایای مختلف پرداختیم. با توجه به آثار مخرب زندان بر زندگی افراد و هزینه‌های سرسام‌آور نگهداری زندانیان، حبس تعلیقی فرصتی برای اصلاح و بازپروری مجرمان و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از زندان است. اما این امر مستلزم اعمال صحیح، هوشمندانه و با رعایت کامل ضوابط و ملاحظات قانونی است. قضات باید با دقت نظر و احتیاط کامل، شرایط هر پرونده را ارزیابی کنند. در نهایت، حبس تعلیقی تنها یک گام در مسیر اصلاح نظام کیفری است و نیازمند تدابیر و اقدامات جامع‌تر در زمینه پیشگیری از جرم، اصلاح و بازپروری مجرمان و احیای نقش اجتماع در این فرآیند است.

امتیاز دهید

مرضیه

مرضیه اسلامی طراح و نویسنده سایت با 2 سال سابقه فعالیت در حوزه محتوا نویسی و بازنویسی متون حقوقی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 3 =

دکمه بازگشت به بالا