خانواده

شرایط طلاق در صورت عدم‌ تمکین و نحوه اثبات آن🧑‍⚖️

تمکین به معنای رضایت و موافقت زن در زندگی مشترک جهت برآوردن درخواست های جنسی و پذیرفتن وظایف خانوادگی است. در فرایند ازدواج، تمکین همسرها از اهمیت بسیاری برخوردار است. یکی از عواملی که باعث حفظ خانواده و دلگرم شدن مرد به زندگی می‌شود، تمکین زن و پیروی او از همسرش می‌باشد، بنابراین در قانون بر روی این موضوع تاکید شده است، در صورتی که بین زوجین اختلافی ایجاد شود، از نظر قانون احتمال عدم تمکین زن وجود دارد. شرایط طلاق در صورت عدم تمکین زن، نیاز به ارائه مدارکی به دادگاه دارد، تا با توجه به مدارک ارائه شده در دادگاه، برای طلاق تصمیم گیری شود و در صورتی که عدم تمکین زن در دادگاه ثابت شود، حکم قانونی با توجه به دادخواست تنظیم شده صادر می‌شود. در این مقاله با ما همراه باشید تا با شرایط طلاق در صورت عدم تمکین زن بیشتر آشنا شویم.

عدم تمکین چیست؟

زوجین بعد از خواندن صیغه عقد، نسبت به یکدیگر وظایف قانونی و شرعی دارند، که اگر هر یک از زوجین این وظایف را در مقابل دیگری رعایت نکند، موجب عدم تمکین و ضمانت اجرا می‌شود. با اینکه رعایت این وظایف نشان دهنده میزان علاقه زوجین به زندگی مشترک است، اما گاهی انجام این وظیفه را قانون نیز مورد حمایت و نظارت خود قرار می دهد و در صورت عدم انجام آن، برای وظایف مشترک زوجین ضمانت اجراهایی را تعیین می کند.

واژه تمکین غالباً به لحاظ عرف، برای زنان استفاده می‌شود و باید زن یک سری از وظایف را در مقابل شوهر خودش انجام دهد و به رعایت حقوق شوهر بپردازد، اما این امر تنها مربوط به حقوق زن در برابر شوهر نمی‌شود و چرا که در رابطه با همسر خود، مردان نیز وظیفه‌ای دارند و باید در حق همسر خود این وظایف را رعایت کنند. در واقع همانطور که زن باید از مرد تمکین کند، مرد نیز باید در برابر زن وظایف زناشویی را انجام دهد. تمکین در دو دسته‌بندی عام و خاص تقسیم می‌شود، در امور خانوادگی زمانی که زن به اطاعت از همسر خود موظف است به آن تمکین عام گفته می‌شود و تمکین خاص اطاعت از همسر در روابط زناشویی می‌باشد.

شرایط طلاق در صورت عدم تمکین زن به صورت خاصی می‌باشد و در صورتی که عدم تمکین زن از همسرش به صورت منطقی باشد و نتوان عدم تمکین زن را در دادگاه ثابت کرد، مرد نمی‌تواند برای همسرش حکم مشروط را دریافت کند، حکم مشروط همان عدم تمکین می‌باشد. در واقع تمکین از شوهر امری مطلق و همیشگی نیست و مواردی توسط قانون مورد پیش بینی قرار گرفته است که در صورت وجود آنها به حکم قانون زن اجازه دارد از تمکین در برابر شوهر خودداری کند.

در صورت موارد زیر امکان اثبات ناشزه بودن زن توسط مرد وجود ندارد

  • در صورتی که به خاطر دیدار با بستگان یا انجام امور ضروری ترک منزل صورت گرفته باشد، به خصوص در زمانی که حین عقد زن حق تعیین مسکن یا مسافرت را ذکر کرده باشد.
  • انجام ترفندهایی توسط مرد و تعویض قفل درب منزل که مانع ورود زن به منزل شود.
  • زمانی که به دلیل وجود بیماری‌های مقاربتی و ابتلای طرف مقابل احتمال به خطر افتادن سلامتی زوج یا زوجه وجود داشته باشد.
  • چنانچه توسط زوج وسایل ضروری زندگی فراهم نشود.
  • اگر حق تعیین منزل به زن داده شود زن می‌تواند با همسر در منزل مشترک زندگی نکند و این عدم تمکین نمی‌باشد و طبق قانون زن می‌تواند در برابر شوهر از تمکین عام و خاص امتناع کند و در صورتی که به دلایل موجهی مانند ترس از ضرر بدنی از طرف شوهر، زن با او در یک منزل زندگی نکند و عدم تمکین اتفاق افتد، نمی‌توان به دلیل عدم تمکین حق طلاق را از وی گرفت، چرا که این عدم تمکین به دلیل ایجاد عسر و حرج یا سختی غیر متعارف است و عدم تمکین زن را خود مرد فراهم کرده است، اما چنانچه از روی لجبازی یا مسائل دیگر عدم تمکین اتفاق افتاد و برای عدم تمکین زن دلیل موجهی نداشته باشد، شرایط طلاق در صورت عدم تمکین زن فراهم می‌باشد.

 

عدم تمکین چیست؟

مجازات عدم تمکین زن از شوهر

در صورتی برای انجام عملی، مجازات قانونی در نظر گرفته می‌شود که آن عمل از نظر قانون جرم باشد، اما عدم تمکین زن جرم نبوده و نمی‌توان مجازاتی برای آن تعیین کرد، اما در صورت عدم تمکین زن، آثار حقوقی به دنبال خواهد داشت. از نظر شرعی اگر زن بدون عذر شرعی از ارتباط جنسی با همسرش پرهیز کند، این عدم تمکین زن از شوهر، گناه به حساب می‌آید و بنا به روایتی از پیامبر، اگر هرگاه مرد زنش را به بستر خود فرا بخواند و زن به بستر شوهرش نرود و مرد، شب را در حال خشم از همسرش سپری کند، ملائکه آن زن را تا صبح لعنت می‌کنند.

شرایط طلاق در صورت عدم تمکین زن از مرد برای زوجه دشوارتر می‌باشد، زیرا در شرایطی که زن از ادامه زندگی مشترک با شوهرخودداری کند و عدم تمکین زن در دادگاه به اثبات برسد، برای زوجه موقعیت کمی دشوار خواهد بود و مخاطراتی در پی خواهد داشت که عبارتند از:

تعلق نگرفتن نفقه به زن: از جمله اصلی‌ترین آثاری که عدم تمکین زوجه بر اساس قانون در پی خواهد داشت، عدم پرداخت نفقه به زن می‌باشد و چنانچه بدون عذر شرعی، زنی به ترک زندگی زناشویی اقدام نماید، در این حالت مرد می‌تواند به وی نفقه نپردازد، بنابراین چنانچه در دادگاه زوجه نفقه خود را مطالبه نماید، باید بداند که در صورت عدم تمکین نفقه به او تعلق نخواهد گرفت. شرایط طلاق در صورت عدم تمکین زن از مرد در صورت اثبات باعث احقاق حق مرد خواهد شد و چنانچه بدون مانع مشروع زن از تمکین در برابر شوهر خودداری کند، از حق دریافت نفقه محروم می‌شود.

اما در صورتی که مرد وظایف زناشویی اش را به خوبی انجام ندهد، این شرایط باعث عسر و حرج زن خواهد شد و برای زن شرایط مشقت باری به وجود بیاید و ادامه زندگی برای او ممکن نباشد، می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و در صورتی که این شرایط در دادگاه اثبات شود، حکم طلاق او از همسرش صادر می‌شود. پرداخت نفقه به همسر یکی از وظایفی است که مرد بر عهده دارد و در صورتی که از انجام این تکلیف خودداری کند، برای او پیامدهایی به دنبال خواهد داشت.

ازدواج مجدد مرد: در صورت اثبات عدم تمکین زن در زمان اجرای حکم، دادگاه‌ به مرد اجازه ازدواج مجدد خواهند داد و در صورت صدور مجوز ازدواج مجدد از طرف دادگاه، زن حق اعتراض یا ممانعت از شوهر را نخواهد داشت.

دشواری طلاق برای زوجه: یکی از مواردی که دادگاه به هنگام صدور حکم طلاق به نفع زن به آن توجه دارد، تمکین زوجه از شوهر خود به صورت خاص و عام می باشد و در صورتی که عدم تمکین زن در دادگاه اثبات شود، اخذ مجوز طلاق با دشواری روبرو خواهد شد.

مجازات عدم تمکین زن از شوهر

مهریه زن در صورت عدم تمکین

مهریه زن یک مبلغ مالی یا دارایی است که شوهر به همسر خود در زمان ازدواج پرداخت می‌کند. این مبلغ یا دارایی به عنوان نشانه‌ای از تعهد شوهر نسبت به همسرش و به عنوان یک نوع پشتوانه مالی برای همسر محسوب می‌شود. و به راحتی و تحت هر شرایطی این پشتوانه ممکن نیست به خطر بیافتد.

همچنین تمکین ازدواج به معنای رضایت و موافقت هر دو طرف برای انجام ازدواج است. این امر نشان‌دهنده توافق و پذیرش اراده هر دو طرف برای ایجاد یک اتحاد خانوادگی و زندگی مشترک است. در فرایند ازدواج، تمکین همسرها از اهمیت بسیاری برخوردار است و در بسیاری از کشورها، برای اعتبار ازدواج، نیاز به تمکین و رضایت رسمی هر دو طرف وجود دارد.

اما در هر صورت مهریه زن به دلیل عدم تمکین از بین نخواهد رفت و به بهانه عدم تمکین، مرد نمی‌تواند مهریه او را پرداخت نکند. در صورتی که زن وظایفش را انجام ندهد، در اصطلاح حقوقی، فقهی و عرفی مهریه کامل به او تعلق می گیرد.

 

مهریه زن در صورت عدم تمکین

حضانت فرزند در صورت عدم تمکین زن

در صورتی که عدم تمکین محرز باشد و این موضوع به راحتی قابل تشخیص باشد، رای عدم تمکین صادر می‌شود. اما حضانت فرزند در صورت عدم تمکین زن تا سن ۷ سالگی با مادر می‌باشد و زمانی حضانت از وی سلب می‌شود که مادر ازدواج مجدد کند.

در شرایطی از قضاوت از سوی مقامات قضایی ممکن است بر اساس جوانب بهترین نظر برای فرزند در نظر گرفته شود. برای مثال، در برخی موارد، قاضی ممکن است تصمیم بگیرد که حضانت یکی از والدین مناسبتر باشد. همچنین، در مواردی که احتمال وجود خطر برای فرزند وجود دارد، مقامات قضایی ممکن است تصمیم به حضانت تنها یکی از والدین یا حتی حضانت موقت توسط فرد دیگری صورت بگیرند. در هر صورت، تصمیمات مربوط به حضانت فرزند بر اساس شرایط خاص و بهترین منافع فرزندان در نظر گرفته می‌شود و ممکن است از طریق رسیدگی به موارد قانونی و اثبات شواهد صورت گیرد.

حضانت فرزند در صورت عدم تمکین زن

چگونه می‌توان عدم تمکین زن را در دادگاه اثبات کرد؟

برای عدم تمکین زن مدت زمان مشخصی وجود ندارد و برای مدت کوتاهی مرد نیز نمی‌تواند برای ترک خانه توسط زن، او را به عدم تمکین متهم کند.

به منظور اثبات عدم تمکین زن می‌توان اقدامات زیر را انجام داد:

  • ارسال اظهارنامه: با تنظیم اظهارنامه‌ و ارسال آن برای زوجه می‌توان در آینده با این اظهارنامه عدم تمکین زن را به اثبات رساند.
  • استشهاد: در خصوص عدم اثبات تمکین خاص زن از جمله مدارک دیگری که ممکن است مورد تایید قاضی واقع گردد، می‌توان به شهودی که شهادت به عدم تمکین زن می‌دهند، اشاره داشت و در صورتی که شکایت مرد از تمکین نکردن زن به اثبات برسد، نیازی به پرداخت نفقه به زن نخواهد بود.
  • ترک ادامه زندگی مشترک از سوی زنک: در صورت ترک زندگی مشترک توسط زن و یا عدم انجام وظایف مرد، می‌توان الزام عدم تمکین زن را با رجوع به دادگاه از دادگاه مطالبه کرد، که یکی دیگر از راهکارهای اثبات عدم تمکین زن در دادگاه خواهد بود.

چگونه می‌توان عدم تمکین زن را در دادگاه اثبات کرد؟

نیاز حضور وکیل در دادگاه بابت عدم تمکین زن

در مواردی که عدم تمکین یک زن در دادگاه اعلام محرز می شود، ممکن است نیاز به حضور یک وکیل باشد، اما این وابسته به شرایط و قوانین مربوطه است. در بسیاری از موارد، حضور یک وکیل در دادگاه به عنوان نماینده حقوقی طرفین می‌تواند به ارائه دفاع قوی‌تر و پشتیبانی از حقوق و منافع کمک کند. وکیل می‌تواند در مراحل مختلف دادگاه، از جمله تهیه و ارائه اسناد، ارائه دفاع، و نقض تصمیمات دادگاه، کمک کند. با این حال، در برخی موارد، طرفین ممکن است بتوانند بدون وکیل به صورت شخصی در دادگاه حاضر شود. در این حالت، باید با قوانین و مقررات مربوطه آشنا باشند و بتواند به صورت مستقل دفاع کند. اما در صورتی که موضوع پیچیده باشد یا احساس نیاز به پشتیبانی حقوقی باشد، حضور یک وکیل توصیه می‌شود.

کلام اخر

یکی از امور مهم و مورد بحث در روابط بین زوجین عدم تمکین و نحوه شکایت از آن می‌باشد، در زندگی مشترک حقوق خاصی بین زوجین وجود دارد که به منظور ادامه زندگی مشترک این حقوق باید رعایت شود و در صورتی که از انجام وظایف خود، هر یک از طرفین سر باز بزنند، طرف مقابل می‌تواند از حق و حقوق خود به صورت قانونی استفاده کند، اما موضوعی که در اینجا با اهمیت است این است که، شرایط طلاق در صورت عدم تمکین زن برای زوجه سخت تر خواهد بود.

5/5 - (2 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا