مطالب خانواده

ارث مادر چگونه تقسیم میشود+ شرایط تقسیم🤶💵

ارث به مجموعه اموال، دارایی‌هایی اشاره دارد که پس از فوت هر فرد به وارثین آن شخص منتقل می‌شود. وارثین ممکن است شامل همسر، فرزندان، والدین، نوه‌ها، و دیگر اقوام نزدیک باشند، ولی ترتیب و اولویت آن ها متفاوت است. تقسیم ارث معمولاً بر اساس وصیت نامه فرد و در صورت نبود وصیت نامه با توجه به قانون ارث تعیین خواهد شد. قانون ارث برای پدر و مادر مشابه است. اما اینکه ارث مادر چگونه تقسیم میشود با توجه به اولویت خانوادگی هر فرد متفاوت است به عنوان مثال اگر فرد فوت کند و همسر و فرزندان داشته باشد، همسر و فرزندان اولویت دارند و ارث بین آنها تقسیم می‌شود. اما در صورتی که فرد فوت کند و هیچ فرزندی نداشته باشد، والدین اولویت دارند و ارث بین آنها تقسیم می‌شود. جهت اطلاعات لازم در این خصوص همراه ما باشید.

نحوه تقسیم ارث مادر بین فرزند دختر و پسر

تفکرات و باورهای مختلفی درباره تقسیم ارث مادر بین فرزندان وجود دارد. برخی افراد بر این باورند که ارث مادر باید به صورت مساوی بین فرزندان دختر و پسر تقسیم شود. آنها این اصل را بر پایه برابری جنسیت و عدالت مالی می‌دانند و باور دارند که هر دو فرزند دختر و پسر باید حق بهره‌مندی مساوی از ارث مادر را داشته باشند.

اما در مقابل، و با توجه به قوانین حاکم بر کشور نحوه تقسیم ارث مادر بین فرزندان دختر و پسر باید دقیقاً همانند ارث پدر باشد و پسران باید بیشتر از دختران ارث ببرند و با توجه به این توضیحات پسر دو برابر دختر ارث از مادر میبرد. دلیل شایعه تقسیم ارث مساوی مادر برای فرزندان پسر و دختر این است.

مطابق ماده ۹۲۱ قانون مدنی در مواردی که خانمی فرزند نداشته باشد و ارث افراد درجه به کسی تعلق نگیرد اموال به افراد درجه دو مانند خواهر و برادر تقسیم می‌شود. در این شرایط در خصوص خواهر و برادر اموال بین آنها مساوی تقسیم می‌شود، به طوری که هر فرد حق بهره‌مندی مساوی از اموال را دارد. این اصل از مساوات در تقسیم ارث میان خواهر و برادرهای امی یا مادری، بر اساس قانون مدنی، به عنوان یک حق مشروع در نظر گرفته می‌شود.

نحوه تقسیم ارث مادر بین فرزند دختر و پسر

قانون جدید ارث مادر به فرزندان

در واقع قانون جدیدی برای ارث مادر وجود ندارد. قوانین مربوط به ارث بر اساس قانون مدنی تقسیم ارث که در سال ۱۳۰۷ تصویب شده است، مشخص کننده تقسیم ارث مادر بین فرزندان می باشد، و اینکه ارث مادر چگونه تقسیم میشود، همانند ارث پدر انجام می‌شود و اگر فرزندان زن تنها یک نفر باشند، کل ارث به آن فرزند می‌رسد.

در صورتی که جنسیت فرزندان یکی باشد و تعداد بیشتر از یک فرزند به طور چندتایی دختر یا چند پسر باشند، ارث مادر بین همه فرزندان به مساوی تقسیم می‌شود. به عبارت دیگر، هر فرزند، چه پسر و چه دختر، حق بهره‌مندی مساوی از اموال مادر را دارد.

و در صورتی که تعداد فرزندان بیشتر از یکی باشد و جنسیت آنها متفاوت باشد، ممکن است اصل تفاوت در تقسیم ارث بر اساس جنسیت معمولاً به کار گرفته شود. بر اساس این اصل، به عنوان مثال، اگر فرزندان شامل یک پسر و یک دختر باشند، پسر حق بهره‌مندی دو برابر از ارث مادر را نسبت به دختر دارد.

قانون جدید ارث مادر به فرزندان

آیا مادر می تواند ارث خود را به یک فرزند بدهد

هر فردی حق دارد در زمان حیات خود دارایی‌های خود را به دیگران، از جمله فرزندان خود، هدیه دهد، هر گونه دخل و تصرفی در آن ها داشته باشد و یا آنها را به هر دلیلی به انتقال یکی از فرزندان برساند. در واقع واگذاری مال در زمان حیات فرد به یکی از فرزندان به صورت قطعی ممکن است به معنای انتقال مالکیت مال باشد.

این امر به معنای اختیار مالک برای انتقال مال به دیگران است و در نتیجه، پس از انتقال مال به فرزند، او به عنوان مالک جدید اموال شناخته می‌شود. از آنجا که اموال به صورت قطعی به فرزند منتقل شده است، سایر فرزندان به صورت قانونی حق تصرف یا دخل و تصرف در این اموال را ندارند.

این به معنای این است که پس از واگذاری مال به یکی از فرزندان، دیگر فرزندان قادر به درخواست شکایت یا تصرف در این اموال نیستند حتی بعد از فوت فرد هم هیچ گونه شکایتی پذیرفته نیست. این اقدام معمولاً تحت عنوان هبه شناخته می‌شود و می‌تواند به صورت کامل یا قسمتی از دارایی‌های فرد به یکی از فرزندان او انتقال پیدا کند.

اما ارثیه جزو دارایی هایی است که بعد از فوت فرد مفهوم پیدا می کند. واگذاری اموال یک فرد به یکی از فرزندان خود، حتی با وجود وصیت‌نامه، ممکن است محدودیت‌هایی داشته باشد. یکی از این محدودیت‌ها این است که برای واگذاری ارثیه، حداکثر یک سوم اموال فرد می‌تواند به یک فرزند واگذار شود.

به عبارت دیگر، واگذاری بیش از یک سوم اموال به یک فرزند به صورت معمولاً قابل قبول نیست و قانون ممکن است این موضوع را ممنوع اعلام کند. این محدودیت برای جلوگیری از احتمال تضییع سایر وارثان و حفظ حقوق آن‌ها در تقسیم ارث تعیین شده است. این اصل به عنوان یک محدودیت حقوقی معمولاً در بسیاری از سیستم‌های حقوقی قابل اجرا است تا توازنی منصفانه بین حقوق و مصالح افراد مختلف حفظ شود.

تقسیم ارث مادر بین فرزندان و شوهر

ابتدا لازم است به این نکته اشاره شود که مالکیت ارث به طور مستقیم به وضعیت ازدواج یا وجود فرزندان دیگر از ازدواج وابسته نیست. به طور مثال وجود همسر یا فرزندان از روابط دیگر، مثل همسر دوم یا فرزندان از روابط دیگر، تأثیری بر تقسیم ارث از زندگی با همسر نخواهد داشت، و مرد همچنان حق ارث از زندگی با همسر فوت کرده خود را خواهد داشت.

تقسیم ارث مادر بین فرزندان و شوهر بر اساس قوانین مشخصی انجام می‌شود. اگر زن فرزند داشته باشد، شوهر یک چهارم ارث را می‌برد و سه چهارم باقی مانده به فرزندان تعلق می‌گیرد. این به این معناست که بخشی از ارث به شوهر و بخش دیگر به فرزندان تعلق می‌گیرد. اگر زن فرزندی نداشته باشد، شوهر نصف ارث را می‌برد و نصف باقی‌مانده به ورثه دیگر می‌رسد. این ورثه‌های دیگر ممکن است وراثان دیگری یا ورثه زن باشند.

به صورت کلی سهم مرد از ارث زن معمولاً بیشتر از سهم زن از ارث شوهر است، چه فرزندی از ازدواج مشترک وجود داشته باشد یا نباشد. این تفضیل ارث معمولاً به دو دلیل است. اولاً، تاریخچه فرهنگی و اجتماعی که در بسیاری از جوامع مردان را به عنوان نگهدارنده مال و تأمین کننده خانواده می‌شناسد‌.

و دوماً، به دلیل اینکه ارث در بسیاری از موارد بر اساس خط خانوادگی و نسبت به پدران و پدربزرگان انتقال می‌یابد. بنابراین، در این تقسیم ارث، مردان به طور کلی بیشتری از ارث زنان بهره‌مند می‌شوند. و در نهایت ویژگی‌های ارث‌بری و تقسیم ارث بین زوجین معمولاً بر اساس وضعیت ازدواج تعیین می‌شود. در ازدواج موقت که رواج دارد، زوجین ارثی از یکدیگر نمی‌برند و این موضوع در تقسیم ارث تأثیر دارد.

با این حال، در ازدواج دائم یا شرایط تقسیم ارث می‌تواند متفاوت باشد. بنابراین، ارتباط میان نوع ازدواج و تقسیم ارث نمایانگر اهمیت قانونی و فرهنگی زن و مرد در هر جامعه است. این مسئله نشان می‌دهد که چگونه وضعیت ازدواجی می‌تواند تأثیرگذار باشد و در نتیجه چگونه حقوق و تقسیم ارث بین زوجین تعیین می‌شود.

تقسیم ارث مادر بین فرزندان و شوهر

نحوه تقسیم ارث مادر در فرض وجود پدر و مادر وی

تقسیم ارث مادر در فرض وجود پدر و مادر وی موارد زیادی برای بررسی دارد. در حقوق تقسیم ارث در صورت فوت فرد به وراثانش طبقه اول که شامل فرزند و پدرو مادر است بر اساس قوانین مشخصی انجام می‌شود. در صورتی که فرد فوت کند و فرزندی نداشته باشد، اما یکی از والدین او در قید حیات باشد، کل ارث به آن والد در قید حیات، مانند مادر یا پدر می‌رسد.

اما در صورتی که هر دو والدین هنوز در قید حیات باشند، ارث به یک سوم برای مادر و دو سوم برای پدر تقسیم می‌شود. در شرایطی که فرد متوفی فقط مادر و فرزندان او در قید حیات باشند، توجه به جنسیت فرزندان می‌تواند تأثیرگذار باشد. به عنوان مثال،

  • اگر فرد فوت کرده یک دختر داشته باشد، مادر یک ششم و دختر یک دوم ارث می برند که مجموعا چهار ششم می شود و دو ششم مابقی به تساوی بین دختر و مادر تقسیم می شود.
  • اگر فرد دارای مادر و چند دختر باشد مادر یک ششم و دختران دو سوم ارث می برند در این صورت یک ششم باقی می ماند که بین مادر و دختران به مساوات تقسیم می شود.
  • اگر خانم متوفی دارای مادر و فرزندانی متعدد دختر و پسر باشد مادر تنها یک ششم ارث می برد و فرزندان پسر هم دو برابر دختر ارث می برد.
  • اگر فرد متوفی دارای پدر و مادر و یک دختر باشم پدر و مادر هر کدام یک ششم و دختر نصف ارث را می برد در نهایت یک ششم باقی می ماند که بین سه نفر آنها به تساوی تقسیم می شود.
  • اگر فرد متوفی دارای چند دختر و پدرو مادر باشد پدرو مادر هر کدام یک ششم و دوسوم دیگر سهم دختران است که در این صورت چیزی باقی نمی ماند.
  • اگر فرزند پسری به این موارد اضافه شود سهم پدرو مادر از یک ششم بیشتر نخواهد شد.
نحوه تقسیم ارث مادر در فرض وجود پدر و مادر وی

نقش وکیل در تقسیم ارث مادر

مطالبی که مطرح شدند تنها بخشی از پیچیدگی‌های مرتبط با تقسیم ارث را پوشش دادند. واقعیت این است که تقسیم ارث ممکن است با توجه به شرایط خاص و متنوعی که در زندگی افراد پیش می‌آید، بسیار پیچیده باشد. به عنوان مثال، در مورد وجود جنین، پرسش‌هایی مطرح می‌شود که نیاز به تفسیر قوانین و مقررات دارد، مانند اینکه آیا جنین حق به ارث بردن دارد یا خیر؟ این مسئله در بسیاری از حالات موضوع بحث و بررسی قرار می‌گیرد و بسته به موارد خاص، پاسخ‌های متفاوتی ممکن است وجود داشته باشد.

همچنین، وجود فرزندان خوانده و بحث درباره طلاهای مادر نیز مواردی هستند که ممکن است به تفکیک بین وراثت بیولوژیک و وراثت حقوقی پرداخته و تعیین کننده باشند که کدام یک از آن‌ها حق به ارث بردن را دارند. بنابراین، حضور یک وکیل با دانش حقوقی در این موارد بسیار ضروری است.

وکیل با تخصص خود می‌تواند به طور دقیق موارد را تحلیل کرده و به مشتریان خود راهنمایی کند تا به حل مسئله برسند و حقوق خود را به درستی حفظ کنند. این تنها یک بخش از اهمیت وکیل در این موارد پیچیده است، زیرا وکیل با داشتن دانش حقوقی و تجربه می‌تواند به مشتریان خود در اموری که خودشان قادر به درک و حل آن‌ها نیستند، کمک کند.

نقش وکیل در تقسیم ارث مادر


کلام آخر

طبقات ارث معمولاً به سه طبقه دسته‌بندی می‌شوند که با توجه به اولویت و حضور هر یک، ارث تقسیم می‌شود. در صورت عدم حضور افراد نزدیک به طبقات بالاتر ارث به افراد دورتر به شخص متوفی تقسیم می‌شود. اینکه ارث مادر چگونه تقسیم میشود در واقع به عبارت دیگر، تقسیم ارث مادر بر اساس شرایط مشابه تقسیم ارث پدر است، با این تفاوت که به ویژگی‌های خاص هر فرزند و حضور یا عدم حضور پدر یا مادر در زندگی فرزند توجه می‌شود. در همه این موارد، حضور یک وکیل با تخصص در حوزه حقوق میراث بسیار اهمیت دارد. وکیل با دانش حقوقی و تجربه می‌تواند به مشتریان خود راهنمایی کند، مسائل حقوقی پیچیده را تحلیل کند و آن‌ها را در مسیری که حقوقشان را حفظ کند، هدایت نماید. در نهایت، از طریق مشاوره وکیل، افراد می‌توانند اطمینان حاصل کنند که تقسیم ارث به درستی و بر اساس قوانین انجام شده است.

5/5 - (1 امتیاز)

مرضیه

مرضیه اسلامی طراح و نویسنده سایت با 2 سال سابقه فعالیت در حوزه محتوا نویسی و بازنویسی متون حقوقی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × چهار =

دکمه بازگشت به بالا