ملکی

مدارک لازم برای خلع ید + اثبات مالکیت 🏠

خلع ید به معنای اخراج یا از ملک خارج کردن فردی است که به طور غیرقانونی وارد ملک شده و آن را تصرف کرده است. مالک می‌تواند با ارائه مدارک معتبری مانند سند مالکیت، در دادگاه اقدام به خلع ید از آن شخص کند. برای این منظور، مراحل قانونی باید طی شود و پس از بررسی مستندات و شواهد، دادگاه می‌تواند حکم خلع ید را صادر کند. به طور مثال چنانچه دو ملک در کنار هم قرار گرفته باشد و بخشی از زمین توسط دیگری تصرف شده باشد، آن فرد متصرف خوانده می‌شود و باید برای آن قسمت از زمین دعوی خلع ید ارائه شود، تا حکم لازم بعد از طی مراحل قانونی صادر شود. یکی از مدارک لازم برای خلع ید سند مالکیت می‌باشد، که باید فرد مدعی برای خارج کردن شخص متصرف از ملک قانونی خود این سند را در دادگاه ارائه دهد.

خلع ید و انواع آن

همانگونه که در بالا ذکر شد، اخراج فردی که به طور غیر قانونی ملکی را تصرف کرده خلع ید نامیده می‌شود که در طرح این نوع دعوی، باید برای صادر شدن حکم خلع ید سند مالکیت توسط مالک به دادگاه ارائه داده شود و داشتن مالکیت بلامنازع یکی از شروط اصلی برای طرح دعوای خلع ید می‌باشد.

انواع خلع ید عبارتند از:

 • خلع ید امانی: در صورتی که بین دو طرف یک قرارداد حقوقی برقرار شده و شرایط مشخصی برای انجام این قرارداد وجود دارد، مانند موعد پایان قرارداد، ولی پس از پایان قرارداد، مالک ملک مورد نظر قصد تمدید قرارداد را نداشته باشد، اما ملک مورد نظر هنوز در تصرف خوانده باشد، مالک می‌تواند به دادگاه رفته و درخواست خلع ید امانی را مطرح کند. اما در صورتی که قرارداد دارای مهلت زمانی نباشد و مالک مطالبه ملک خود را از متصرف داشته باشد و متصرف به درخواست او عمل نکند، تصرف ملک توسط متصرف به صورت غیرقانونی و غاصبانه در نظر گرفته می‌شود.
 • خلع ید مشاعی: در صورتی که یک ملک به چندین مالک تعلق داشته باشد، مانند ملک ارثی یا ملکی که به صورت شراکتی خریداری شده باشد، هر یک از مالکان باید با اجماع دیگران برای انجام اعمالی مانند تصرف در ملک مشترک موافقت کنند. اگر یکی از مالکان بدون اجازه دیگران، ادعای مالکیت مستقل داشته و ملک را تصرف کند، این اقدام به نام تصرف غیرمجاز محسوب می‌شود. در این شرایط، هر یک از مالکان ملک مشترک حق تصرف در ملک را بدون اجازه دیگران ندارند و اگر چنین اتفاقی رخ دهد، دیگر مالکان می‌توانند به دادگاه مراجعه کرده و دعوای خلع ید را مطرح کنند.
 • خلع ید غاصبانه: اگر مالک ادعا کند که ملک او به طور غیرقانونی توسط فرد دیگر تصرف شده و او تقاضای خارج شدن از این تصرف را دارد، مسئله خلع ید غاصبانه مطرح می‌شود. در این نوع خلع ید، هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد و فرد خواهان باید با ارائه دلایل و شواهد این ادعا را در دادگاه به اثبات برساند. به عبارت دیگر، مالک باید مالکیت خود را با ارائه سند ثابت کند و اطلاعات دفتر ثبت املاک نیز از طریق دادگاه بررسی می‌شود. با اثبات مالکیت توسط مالک، موضوع خلع ید غاصبانه به دادگاه ارجاع می‌شود.

خلع ید و انواع آن

اثبات مالکیت و خلع ید و تفاوت آن با تصرف عدوانی

با عنوان خلع ید آشنا شدید اما تصرف عدوانی به وضعیتی اشاره دارد که در آن یک فرد به طور غیرقانونی و بدون اجازه، ملک یا منطقه‌ای را تصرف می‌کنند. این نوع تصرف معمولاً با استفاده از ابزارهای فیزیکی یا اعمال قدرت انجام می‌شود و مخالفت یا اجازه مالک مورد نظر را نمی‌پذیرد. این نوع تصرف ممکن است با دستبرد فیزیکی، تهدیدها یا فشارهای روحی و روانی انجام شود و معمولاً به طور قانونی توسط مقامات قانونی مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

تصرف عدوانی و خلع ید در واقع دو مفهوم متفاوت هستند اما شباهت‌ هایی با یکدیگر دارند. و هر دو برای اموال غیر منقول به کار می روند. اگر شما در هنگام طرح شکایت در دادگاه از هر یک از این موارد به اشتباه استفاده کنید ممکن است با شکست مواجه شوید. از تفاوت های خلع ید و تصرف عدوانی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • مالکیت: در خلع ید، مالکیت مشخص است و مالک می‌تواند برای بازیابی مالکیت خود اقدام کند، در حالی که در تصرف عدوانی، تصرف انجام شده توسط شخص دیگر به طور غیرقانونی و بدون اجازه مالک انجام می‌شود.
 • پیگیری قانونی: در خلع ید، فرآیند قانونی و رسمی برای ثبت ادعا و حل اختلافات وجود دارد، در حالی که در تصرف عدوانی، عموماً اختلافات با استفاده از مسائل کیفری یا مدنی حل می‌شوند و ممکن است به دادگاه‌ها ارجاع شوند.
 • مدارک اثبات : به منظور اثبات ادعای مالک بر ملک متصرف شده، در دعوای خلع ید خواهان باید سند رسمی مالکیت خود را ارائه دهد، اما در دعوای تصرف عدوانی دیگر نیازی به ارائه سند مالکیت نیست و فرد مدعی باید این موضوع را در دادگاه به اثبات برساند که ملک مورد نظر قبلا در تصرف او بوده است و سابقه تصرف خواهان، تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف باید ثابت شود.
 • رای نهایی: در خلع ید، اگر مالک موفق به اثبات مالکیت خود باشد، ممکن است ملک به او بازگردد، در حالی که در تصرف عدوانی، ممکن است مسئولان قضایی اقدامات قانونی متفاوتی از جمله تخلیه متصرف و بازگرداندن ملک به مالک اصلی را انجام دهند.

اثبات مالکیت و خلع ید و تفاوت آن با تصرف عدوانی

نحوه دادخواست خلع ید

درخواست خلع ید یک فرآیند حقوقی است که از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به مالک املاک اجازه می‌دهد از دادگاه تقاضای رسیدگی و خلع ید از اموالی که به طور غاصبانه از او تصرف شده است، را داشته باشد. در این فرآیند، مالک می‌تواند ادعاها و مدارک لارم برای خلع ید را از طریق سامانه الکترونیکی قضایی به دادگاه ارائه دهد و به صورت آنلاین مراحل را طی کند. باید برای دادخواست خلع تمامی مشخصات خواهان و خوانده درج شود، همچنین مدارک مالکیت خواهان مندرج شود و در صورتی که این موارد به درستی رعایت نشود، باعث می‌شود این دادخواست به نتیجه مثبتی نرسد.

مراحل این فرآیند عبارتند از:

 • ثبت نام در سامانه ثنا: مالک املاک باید ابتدا در سامانه ثنا برای دادخواست خلع ید ثبت نام کند و کد مربوطه را دریافت کند. این کد ارسالی به مدعی اجازه ارسال دادخواست را می‌دهد.
 • تهیه دادخواست خلع ید: مالک باید دادخواست خلع ید را تهیه و آن را به شکل مشخص شده در سامانه ثنا تنظیم کند.
 • ثبت دادخواست: دادخواست خلع ید باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه ارسال شود.
 • ارسال پرونده به دادگاه: پس از ثبت دادخواست، پرونده به دادگاه ارسال می‌شود و برای جلسه رسیدگی وقت تعیین می‌گردد.
 • جلسه رسیدگی و صدور رای: در جلسه رسیدگی، دادگاه به بررسی موضوع پرونده می‌پردازد و پس از شنیدن اظهارات طرفین، رای صادر می‌شود.
 • تجدید نظر: در صورتی که طرفین به رای صادره اعتراض داشته باشند، می‌توانند تقاضای تجدید نظرخواهی کنند.

نحوه دادخواست خلع ید

ماده قانونی خلع ید

طبق ماده ۳۸ قانون مدنی، اگر یک فرد به صورت آگاهانه بر مال دیگری تصرف داشته باشد، این تصرف با قانون مخالف خواهد بود و او به عنوان غاصب شناخته می‌شود. در این حالت، تصرف او بدون مجوز و با عدم استحقاق بوده و با قوانین حقوقی در تضاد است. اما در صورتی که فردی به صورت عدوانی بر مال دیگری تصرف داشته باشد و این تصرف بدون آگاهی و با عدم سوی نیتی صورت گرفته باشد، ممکن است او برای تصرف خود دلایلی مانند عدم آگاهی از وضعیت مالکیت دیگری و یا وجود دلایل قانونی یا مشکلات فنی ارائه دهد که انتظار می‌رود دادگاه به آنها توجه کند و در نظر بگیرد.

در این حالت دایره شمول غصب توسط قانونگذار گسترده شده است و موضوع استیلا می‌تواند منفعت یا حق باشد. واژه استیلا به معنای اخذ یا تصرف بازنده‌ای در یک رابطه حقوقی است. همچنین، واژه تصرف ایادی متقارن به وضعیتی اشاره دارد که دو یا چند نفر همزمان و بدون اخذ مجوز از یکدیگر یک مال را تصرف کنند. در این حالت، به این تصرف، تصرف ایادی متقارن گفته می‌شود. اما اگر یکی از افراد وراثه بدون رضایت دیگری مالی را تصرف کند، این به عنوان غصب شناخته می‌شود و حق به او بازگردانده می‌شود.

خلع ید ملک ورثه ای

هنگامی که یک ملک مشاعی بین چند وارث تقسیم شود، اختلافات میان وارثان ممکن است به وجود آید، که معمولاً به دعاوی حقوقی میان وارثان خلع ید ورثه‌ای گفته می شود. در صورتی که صاحب ملک مشاع فوت کند و قبل از فوت وصیت‌نامه‌ای رسمی تنظیم کرده باشد، وصیت‌نامه به عنوان مدرک حقوقی رسمی در نظر گرفته می‌شود. در این صورت، مطابق با مفاد وصیت‌نامه، تمامی اموال به تقسیم می‌رسد و این تقسیم شامل قوانین مشاع می‌شود. این بدین معناست که وصیت‌نامه مشخص کننده تقسیم ملک مشاع میان وارثان است و بر اساس آن اموال توزیع می‌شوند.

ماده ۳۴ قانون مربوط به خلع ید از ملک مشاع راهی است که برای رسیدگی به دعاوی مالی میان ورثه‌ها استفاده می‌شود. این دعوا به عنوان خلع ید از ملک مشاع شناخته می‌شود و در صورت تایید دادگاه، قانون اجرا می‌شود. هزینه دادرسی برای خلع ید از ملک مشاع معمولاً بر اساس قیمت ملک محاسبه می‌شود و این هزینه‌ها باید توسط طرفین یا طرفی که به نفع خلع ید است پرداخت شود. با خارج شدن تمامی مالکین از ملک، تخلیه ملک ورثه‌ای انجام می‌شود و هیچ کدام از ورثه‌ها بعد از آن مجاز به تصرف مجدد در ملک مورد نظر نیستند. اما اگر اختلافاتی حل نشود، دستور فروش ملک صادر می‌شود و ملک به فروش می‌رسد تا با درآمد حاصل از فروش، اختلافات مالی میان ورثه‌ها حل شود.

پرونده‌های خلع ید ورثه‌ای دارای پیچیدگی‌های زیادی هستند و بهتر است از وکلای متخصص در این زمینه بهره‌مند شوید. همچنین مدارک لازم برای خلع ید ملک ورثه‌ای شامل دادخواست کامل برای تخلیه ملک است. اگر در ملک مورد نظر مستاجری وجود دارد، باید ابتدا مستاجر منزل را تخلیه کند و سپس باید تمامی مالکین به حکم تخلیه رای دهند. در مورد ملک مشاع، بر اساس ماده ۶۷۵ و ۲۸۵ قانون مدنی، تصرف شرکا باید با اجازه تمامی آنها صورت بگیرد و در غیر این صورت هرگونه تصرفی غیرقانونی محسوب می‌شود. همچنین، اگر شخص موجر درخواست تخلیه را مطرح کند، برای تخلیه او حکمی صادر نمی‌شود مگر اینکه شرکای دیگر نیز اجازه دهند.

خلع ید ملک ورثه ای

جلوگیری از حکم خلع ید

برای جلوگیری از حکم خلع ید، راهکارهای قانونی وجود دارد. اولین راهکار، تجدید نظرخواهی و فرجام‌خواهی است که این موضوع به افراد فرصت می‌دهد تا اعتراض خود را نسبت به آرای حقوقی و کیفری اعلام کنند. مدت زمان برای تجدید نظرخواهی برای افراد مقیم ایران ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم و برای افراد مقیم خارج از ایران دو ماه از زمان ابلاغ حکم است. در صورت اعتراض و تجدید نظرخواهی، در صورت وجود دلایل قابل توجه، می‌توان از طریق دادگاه توقف اجرای حکم خلع ید را درخواست کرد. همچنین، در صورتی که فرد خوانده از اجرای حکم خلع ید خودداری کند، محکوم له می‌تواند با حضور نماینده دادستان و مامورین کلانتری، حکم دادگاه را اجرا کند و ملک را تخلیه کند.

اعاده دادرسی یکی دیگر از فرایند قانونی است که برای توقف اجرای خلع ید صورت می گیرد، معمولاً به دلیل اشکالاتی که در فرایند قبلی رخ داده است. در صورتی که در یک پرونده خلع ید، اشکالاتی یا موارد جدیدی مطرح شود که نیاز به بررسی دوباره داشته باشد، می‌توان از اعاده دادرسی استفاده کرد. اعتراض ثالث هم به معنای اعتراض یک شخص ثالث است که در پرونده خلع ید مورد نظر حضور دارد. این شخص ثالث می‌تواند با اعتراض خود، اجرای حکم خلع ید را متوقف کند، به ویژه اگر حقوق یا منافع خود را تحت تأثیر این حکم می‌بیند. در نهایت، اجرای حکم تا زمانی که ملک در تصرف شخص ثالث باشد، متوقف می‌شود. چنانچه فرد خواهان به درستی دادخواست خلع ید را مطرح نکند، فرد خوانده طبق ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی می‌تواند مجدد دعوی خلع ید را مطرح کند.

در اینجا فهرستی از مواردی که می‌توانند منجر به رد دعوی خلع ید شوند، آورده شده است:

 • اگر فرد خواهان به علت جنون، صغر، عدم رشد یا ممنوعیت از تصرف در اموال، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا را نداشته باشد.
 • در صورتی که دعوا به صورت ظنی یا احتمالی باشد و به صورت جزمی نباشد.
 • اگر هیچگونه نفعی در دعوای مطروحه شامل فرد خواهان نشود.

جلوگیری از حکم خلع ید

نقش وکیل در دعوای خلع ید

دعوای خلع ید جزو دعاوی پیچیده حقوقی محسوب می‌شود که نیازمند دانش و تخصص در امور حقوقی است. بهتر است فرد مدعی از اطلاعات کافی و دقیق در این زمینه برخوردار باشد تا بتواند ادعای خود را به اثبات رسانده و به پیروزی در پرونده دست یابد. در این راستا، مشاوره با یک وکیل متخصص در امور خلع ید ضروری است. وکیل متخصص می‌تواند با آگاهی از قوانین و مقررات مربوط به دعوای خلع ید، بهترین راه حل‌ها را برای موفقیت در پرونده پیشنهاد دهد. او می‌تواند به تنظیم دقیق دادخواست و ارائه مدارک لازم برای خلع ید کمک کرده و از طریق حضور در دادگاه نمایندگی شما را بر عهده بگیرد.

همچنین حضور وکیل در دادگاه می‌تواند به شما اطمینان دهد که حقوق شما به درستی حفظ می‌شود و جزئیات حقوقی پرونده به خوبی پیگیری می‌شود. همچنین، میزان حق الوکاله وکیل بر اساس بهای ملک مورد نزاع تعیین می‌شود و از طریق مذاکره با وکیل متخصص می‌توانید در مورد این مسئله توافق کنید.

نقش وکیل در دعوای خلع ید

کلام آخر

در دادگاه‌ها، یکی از مواردی که امروزه مورد بررسی قرار می‌گیرد، دعوای خلع ید است. برای این دعوا، فرد خواهان باید مدارک لازم برای خلع ید را به دادگاه ارائه دهد و در صورت اثبات، دادگاه حکم خلع ید را صادر می‌کند. برای انجام این کار، بهتر است خواهان از وکلا با تجربه کمک بگیرد. زیرا طرح دعوی خلع ید دارای پیچیدگی‌هایی است و فرد خواهان باید اطلاعاتی در این زمینه داشته باشد و بتواند ادعای خود را در دادگاه به اثبات برساند. یک وکیل با تجربه، با آشنایی کامل با ماده‌های قانون مدنی و پیچیدگی‌های این پرونده، می‌تواند مدت زمان رسیدگی به پرونده را کاهش دهد و باعث پیروزی شما در دادگاه شود.

5/5 - (1 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا