کیفری

رابطه نامشروع با رضایت طرفین 🔞 حکم و مجازات آن در ایران⚖️

رابطه نامشروع با رضایت طرفین، به رابطه‌ای جنسی اطلاق می‌شود که بین زن و مردی برقرار می‌شود که به لحاظ شرعی و قانونی به یکدیگر محرم نیستند. در ایران، رابطه نامشروع جرم محسوب می‌شود و مجازات دارد، حتی اگر با رضایت طرفین باشد. قانون‌گذاری در مورد رابطه نامشروع در ایران، به‌ویژه در مورد رضایت طرفین، موضوعی پیچیده و چالش‌برانگیز است. برخی از منتقدان معتقدند که مجازات رابطه نامشروع با رضایت طرفین، نقض حریم خصوصی افراد و آزادی‌های فردی است. آنها استدلال می‌کنند که افراد بالغ و عاقل باید در مورد روابط جنسی خود آزادانه تصمیم بگیرند و دولت نباید در این امور دخالت کند. از سوی دیگر، مدافعان قوانین فعلی، آنها را برای حفظ نظم عمومی و ارزش‌های اخلاقی جامعه ضروری می‌دانند. آنها می‌گویند که رابطه نامشروع می‌تواند به آسیب‌های اجتماعی مانند فروپاشی خانواده، افزایش بیماری‌های مقاربتی و گسترش بی‌بندوباری منجر شود.

مجازات رابطه نامشروع با رضایت طرفین

طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی، مجازات رابطه نامشروع با رضایت طرفین، از یک تا نود و نه ضربه شلاق است. در بسیاری از کشورها، روابط نامشروع با رضایت طرفین به عنوان یک جرم محسوب می‌شود و مجازات‌های مختلفی برای آن تعیین شده است. این مجازات‌ها ممکن است شامل جریمه‌های مالی، محرومیت از حقوق و مزایای اجتماعی، و حتی حبس یا مجازات‌های فیزیکی باشد.

مجازات رابطه نامشروع با رضایت طرفین، با مجازات رابطه نامشروع بدون رضایت طرفین تفاوت دارد. در رابطه نامشروع بدون رضایت طرفین، علاوه بر مجازات شلاق، ممکن است مجازات‌های دیگری مانند حبس یا دیه نیز برای مجرم در نظر گرفته شود. اثبات رابطه نامشروع با رضایت طرفین، دشوارتر از اثبات رابطه نامشروع بدون رضایت طرفین است. در مورد رابطه نامشروع زن و مرد متاهلی که به همسر خود خیانت کرده است، علاوه بر مجازات شلاق، ممکن است مجازات‌های دیگری مانند طلاق از همسر خود نیز برای آنها در نظر گرفته شود.

مجازات رابطه نامشروع با رضایت طرفین

آثار حقوقی رابطه نامشروع با رضایت طرفین

رابطه نامشروع با رضایت طرفین، علی‌رغم اینکه از نظر اخلاقی مذموم شمرده می‌شود و علاوه بر مجازات کیفری، می‌تواند آثار حقوقی دیگری مانند امکان طرح دعوای طلاق از سوی همسر، امکان مطالبه خسارت توسط همسر، زنازادگی فرزند حاصل از رابطه نامشروع نیز داشته باشد.

تبدیل مجازات رابطه نامشروع به جزای نقدی در ایران

در نظام حقوقی ایران، رابطه نامشروع با رضایت طرفین به عنوان یکی از جرائم منافی عفت، دارای مجازات‌های مشخصی است. میزان مجازات این جرم، بسته به شرایط مختلف، از قبیل احصان، محصنه بودن یا عدم آن، و باکره یا ثیب بودن زناکار، از حد تا تعزیر درجه شش (شلاق، جزای نقدی، حبس) متغیر است. بر اساس قانون مجازات اسلامی، به طور صریح در مورد امکان تبدیل مجازات رابطه نامشروع به جزای نقدی، هیچ ذکری نشده است. با این حال، در برخی موارد، قاضی می‌تواند با استناد به دلایل و شرایط خاص پرونده، مجازات را به جزای نقدی تبدیل کند.

 • ماده 9 قانون مجازات اسلامی: این ماده به قاضی اختیار می‌دهد تا در صورت وجود شرایطی مانند “سابقه وقوع جرم”، “ضعف نفس مرتکب”، “سن کم مرتکب” و “اولین بار بودن جرم”، مجازات را به مجازات‌های جایگزین حبس مانند “خدمت به نفع عمومی” و یا به جزای نقدی تبدیل کند.
 • رضایت شاکي: در برخی موارد، با رضایت شاکي و در صورت وجود شرایط قانونی، قاضی می‌تواند مجازات را به جزای نقدی تبدیل کند.
 • میزان جرم: در جرایم خفیف‌تر رابطه نامشروع، احتمال تبدیل مجازات به جزای نقدی بیشتر است.
 • درخواست محکوم: محکوم می‌تواند پس از صدور حکم قطعی، از دادگاه تقاضای تبدیل مجازات به جزای نقدی را بنماید.
 • بررسی توسط دادگاه: دادگاه با بررسی شرایط پرونده، از جمله سابقه محکوم، میزان جرم، رضایت شاکي و سایر دلایل، درخواست را پذیرفته یا رد می‌کند.

اثبات رابطه نامشروع با رضایت طرفین در ایران

اثبات رابطه نامشروع با رضایت طرفین در نظام حقوقی ایران، امری پیچیده و نیازمند وجود ادله قانونی کافی است. قانون گذار در ماده 637 قانون مجازات اسلامی، برای این جرم، دو نوع مجازات در نظر گرفته است از جمله:

 • مجازات تعزیری: این مجازات برای مواردی است که رابطه نامشروع با رضایت طرفین انجام شده باشد.
 • مجازات حد: این مجازات برای مواردی است که رابطه نامشروع به عنف و اکراه باشد.
تبدیل مجازات رابطه نامشروع به جزای نقدی در ایران

ادله اثبات رابطه نامشروع با رضایت طرفین

در اثبات رابطه نامشروع، باید به عنصر محرز بودن جرم توجه داشت. صرف وجود رابطه غیرشرعی بین زن و مرد، به منزله اثبات رابطه نامشروع نیست. برای اثبات رابطه نامشروع، باید از طریق ادله قانونی و با توجه به شرایط مورد نظر، اقدام کرد. جمع‌آوری اسناد و مدارک معتبر، می‌تواند به روند اثبات جرم و احقاق حقوق قربانی کمک شایانی کند. در زیر به چند مورد از ادله اثبات رابطه نامشروع با رضایت طرفین اشاره شده است از جمله:

 • اقرار: اقرار صریح و بدون اکراه یکی از طرفین، از قوی‌ترین ادله اثبات رابطه نامشروع است.
 • شهادت: شهادت چهار مرد عادل یا دو مرد عادل و دو زن عادل، می‌تواند برای اثبات این جرم کافی باشد.
 • علم قاضی: در مواردی که قاضی از وقوع رابطه نامشروع علم و یقین داشته باشد، می‌تواند متهم را مجازات کند.
 • امارات: امارات و قرائن قوی، مانند فیلم، عکس، پیامک و چت نیز می‌تواند در کنار سایر ادله، برای اثبات رابطه نامشروع مورد استفاده قرار گیرد.

ادله اثبات رابطه نامشروع به عنف و اکراه

اثبات رابطه نامشروع به عنف و اکراه در نظام حقوقی ایران، امری پیچیده و نیازمند وجود ادله قوی و متقن است. چرا که در این جرم، عنصر رضایت قربانی سلب شده و اثبات آن دشوارتر از سایر موارد رابطه نامشروع است. ادله قابل استناد در این خصوص به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

ادله شهودی:

 • شهادت شهود: شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل به همراه دو زن عادل، در اثبات وقوع رابطه نامشروع به عنف و اکراه کفایت می کند.
 • شهادت بزه‌ دیده: شهادت خود بزه‌ دیده نیز می‌تواند به عنوان یک دلیل قوی در نظر گرفته شود، مشروط بر اینکه قاضی برای صحت آن از طریق سایر قراین و امارات نیز اطمینان حاصل کند.

ادله علمی:

 • معاینات پزشکی: آثار ضرب و جرح، تجاوز و یا سایر آسیب‌های جسمی ناشی از اعمال زور و اجبار، از طریق معاینات پزشکی قابل اثبات هستند.
 • دلایل بیولوژیکی: در مواردی که بارداری یا سقط جنین ناشی از رابطه نامشروع به عنف و اکراه باشد، می‌توان از آزمایش DNA برای اثبات هویت مرتکب استفاده کرد.
 • سایر قراین و امارات: علاوه بر موارد فوق، قاضی دادگاه می‌تواند از سایر قراین و امارات، مانند محل وقوع جرم، زمان وقوع جرم، اظهارات و رفتارهای طرفین قبل، حین و بعد از وقوع جرم، برای اثبات وقوع رابطه نامشروع به عنف و اکراه استفاده کند.

حکم زندان برای رابطه نامشروع با رضایت طرفین

طبق قانون مجازات اسلامی ایران، رابطه نامشروع با رضایت طرفین، جرم محسوب می شود و مجازات آن تعزیری است. در رابطه نامشروع با رضایت طرفین، عنصر زنا (دخول) شرط تحقق جرم است. اثبات رضایت طرفین در این جرم از اهمیت بالایی برخوردار است و در صورت عدم اثبات آن، رابطه نامشروع به عنف و اکراه تلقی خواهد شد و مجازات سنگین تری به دنبال خواهد داشت. تعیین مجازات نهایی توسط قاضی دادگاه و با توجه به شرایط هر پرونده صورت می گیرد. توصیه می شود در این خصوص از یک وکیل مجرب مشورت بگیرید.

همچنین به اینکات نیز توجه داشته باشید که در برخی موارد خاص، مانند رابطه نامشروع با افراد زیر سن قانونی، مجازات رابطه نامشروع با رضایت طرفین می تواند شامل حبس نیز باشد، در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال 1392، برای رابطه نامشروع با رضایت طرفین، مجازات حبس در نظر گرفته نشده است با این حال، در رویه قضایی، هنوز هم در برخی موارد برای این جرم حبس تعیین می شود.

شکایت رابطه نامشروع چقدر طول می‌کشد؟

به طور کلی، رسیدگی به شکایت رابطه نامشروع ممکن است از چند ماه تا دو سال یا بیشتر طول بکشد. مدت زمان رسیدگی به شکایت رابطه نامشروع به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله:

 • میزان پیچیدگی پرونده: هرچه پرونده پیچیده‌تر باشد، مانند وجود چندین متهم یا ادعای مربوط به سوء استفاده از کودکان، زمان رسیدگی به آن طولانی‌تر خواهد بود.
 • میزان کار دادگاه: اگر دادگاه شلوغ باشد، رسیدگی به پرونده شما ممکن است بیشتر طول بکشد.
 • کیفیت شواهد: هرچه شواهد قوی‌تر و متقاعد کننده‌تر باشند، روند رسیدگی به پرونده سریع‌تر خواهد بود.
 • همکاری طرفین: اگر طرفین دعوا با یکدیگر همکاری کنند و به سرعت مدارک و اطلاعات لازم را ارائه دهند، روند رسیدگی به پرونده سریع‌تر خواهد بود.
حکم زندان برای رابطه نامشروع با رضایت طرفین

مراحل طرح شکایت رابطه نامشروع با رضایت طرفین

قوانین مربوط به رابطه نامشروع در هر کشور متفاوت است. ارائه هر یک از مدارک و شواهد که در ادامه ذکر شده به تنهایی کافی برای اثبات رابطه نامشروع نیست و قاضی با توجه به همه قرائن و شواهد رای می‌دهد. توصیه می‌شود که برای طرح شکایت رابطه نامشروع، جمع‌آوری مدارک و شواهد لازم و همچنین طی مراحل قانونی، از یک وکیل متخصص در امور کیفری یاری بگیرید. در اینجا مراحلی که باید برای طرح شکایت رابطه نامشروع طی کنید، آورده شده است:

 1. جمع آوری مدارک: شما باید مدارکی جمع آوری کنید که نشان دهنده وقوع رابطه نامشروع باشد. این مدارک می تواند شامل شهادت شهود، عکس، فیلم، پیام های متنی یا ایمیل باشد.
 2. طرح شکایت: شما باید با مراجعه به دادسرای عمومی یا دادگاه خانواده محل سکونت خود، شکایت خود را مطرح کنید.
 3. تحقیقات: پس از طرح شکایت، مقامات قضایی تحقیقات خود را آغاز خواهند کرد. آنها ممکن است از شما، طرف مقابل و شهود سوالاتی بپرسند و مدارک را جمع آوری کنند.
 4. دادرسی: اگر مقامات قضایی شواهد کافی برای اثبات جرم پیدا کنند، پرونده را به دادگاه ارجاع می دهند. در دادگاه، شما و طرف مقابلتان فرصتی برای ارائه شواهد و استدلال های خود خواهید داشت.
 5. صدور حکم: پس از اتمام رسیدگی، قاضی حکم خود را صادر خواهد کرد. اگر قاضی به نفع شما رای دهد، ممکن است طرف مقابل را به پرداخت جریمه نقدی، حبس یا مجازات های دیگر محکوم کند.

قوانین ایران برای حمایت از افراد آسیب دیده

علاوه بر ماده 637 قانون مجازات اسلامی، قوانین دیگری نیز در مورد رابطه نامشروع به اجبار وجود دارد. قربانیان رابطه نامشروع به اجبار، از جمله زنان و دختران، از نظر روحی و روانی آسیب‌های زیادی می‌بینند. لذا، مراکزی برای حمایت از این افراد در نظر گرفته شده است که خدمات مختلفی مانند مشاوره روانشناسی، مددکاری اجتماعی و خدمات حقوقی به آنها ارائه می‌دهند.

از جمله این قوانین می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • قانون حمایت از کودکان و نوجوانان: بر اساس این قانون، هرگونه سوء استفاده جنسی از کودکان و نوجوانان، جرم محسوب شده و مجازات‌های سنگینی برای مرتکب در نظر گرفته می‌شود.
 • قانون مجازات جرائم رایانه‌ای: بر اساس این قانون، انتشار تصاویر یا فیلم‌های خصوصی افراد بدون رضایت آنها، جرم محسوب شده و مجازات‌های سنگینی برای مرتکب در نظر گرفته می‌شود.
قوانین ایران برای حمایت از افراد آسیب دیده

کلام آخر

“هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب رابطه نامشروع با رضایت طرفین یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود.”رابطه نامشروع به اجبار، جرمی است که در قانون مجازات اسلامی ایران برای آن مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته شده است. اثبات این جرم از طریق ادله قانونی و با توجه به شرایط مختلف صورت می‌گیرد. قربانیان این جرم می‌توانند از حمایت‌های قانونی و اجتماعی بهره‌مند شوند. مقاله به پایان رسید شما می توانید نظرات و پیشنهادادت خودرا برای ما کامنت بگذارید.

5/5 - (1 امتیاز)

مرضیه

مرضیه اسلامی طراح و نویسنده سایت با 2 سال سابقه فعالیت در حوزه محتوا نویسی و بازنویسی متون حقوقی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 − چهارده =

دکمه بازگشت به بالا